Kontakt

Trenni registreerumiseks saada e-kiri hiljemalt trenni päeva hommikul kl 9, kuhu kirjuta:
1. oma ees- ja perekonnanimi
2. telefoni number
3. trenni kuupäev ja kella-aeg

E-posti aadress: info@suptrenn.ee
telefon: +372 5228628 Jane Aluve
OÜ Miamiau